Container

Container finns utanför Hus 4 för granar och grovsopor. Som vanligt får man inte slänga farligt avfall eller elektronik i den. Nästa container kommer i samband med vårens städdag.