Byte av fiberleverantör (Internet / TV / Telefoni)

Byte av fiberleverantör (Internet / TV / Telefoni)

Den 28 mars byter föreningen fiberleverantör från Telenor till Sappa. Detta medför en del viktiga ändringar för alla boende. Sappa kommer till föreningen för ett informationsmöte den 21 mars klockan 17:00 i gemensamhetslokalen för att besvara eventuella frågor.

  • Nätverksutrustning i lägenheterna måste bytas ut. Den befintliga skickas tillbaka till Telenor, och ny beställs kostnadsfritt från Sappa. Mer information om detta kommer senare.
  • Då gruppavtalet med Telenor upphör, måste man själv säga upp eventuella privata tillägg till abonnemanget. Kontakta i så fall Telenor.
  • Notera att det nya avtalet med Sappa ej inkluderar fast telefoni. Har man ett befintligt abonnemang hos Telenor behöver det alltså porteras till en annan operatör, t.ex. Sappa eller någon annan.
  • Mer information finns under Projekt/Byte av bredbandsleverantör.