Motioner till föreningsstämman senast den 31 mars

Sista dag för inlämning av motioner till årets föreningsstämma är den 31 mars. Mejla till kontakt@drlindh.se, eller lägg i den gröna brevlådan vid hus 3. Stämman är planerad att hållas den 22 maj (ej 24 maj som tidigare meddelats).