Välkommen att lämna bidrag till Lindhbladet

Välkommen att lämna bidrag till kommande nummer av Lindhbladet. Manusstopp är den 3 april. Skicka ditt bidrag till kontakt@drlindh.se eller lägg det i styrelsens brevlåda i hus 3.

Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vad som publiceras.