Föreningsstämma 22 maj 19.00

Årets föreningsstämma äger rum måndagen den 22 maj kl. 19.00 i gemensamhetslokalen, hus 3. Kallelse kommer inom kort. Övriga möteshandlingar publiceras på föreningens hemsida www.drlindh.se senast 2 veckor före stämman. Den som önskar handlingarna i pappersformat kan kontakta styrelsen.