Husråd

Husråd

I varje hus finns ett Husråd som har ansvar för trivsel och trivselfrågor i huset. På anslagstavlan i entrén kan du se vilka som är med i Husrådet i ditt hus. Vänd dig gärna till någon av dessa personer när du har frågor eller idéer. Det går också att lämna meddelande till Husråden via brevlådan i entrén i Hus 3. Uppdraget som representant i husråd växlar mellan medlemmarna.

Sammankallande för husråden är:

Hus 1 David Sturk

Hus 3 Inga-Maja Nilsson Björling

Hus 4 Kerstin Navander Eriksson

Hus 6 Nisse Hinnerson

Husråden sammanträder regelbundet med föreningens styrelse. Minnesanteckningar från senaste mötet 14 oktober hittar du här:

Minnesanteckningar husrådsmöte

Husråden ansvarar för vår- och höststädningsdagar. De ordnar bl. a. också föreningens födelsedag, allmänt kallad “befrielsedagen”, som firas med glögg i december.