Lägenhetslås

Lägenhetslås

Låset till lägenhetens ytterdörr är medlemmens ansvar. Det finns dock möjlighet att använda samma låssystem som föreningen använder till t.ex. porten. Om man vill byta sitt lägenhetslås till iLOQ 5S, så kan man kontakta föreningens låssmed,

Låssmeden Sven Alexandersson AB.

Notera att det endast är låssmeden som kan utfärda nycklar till lägenhetslås. Fastighetsskötaren kan inte tillverka sådana nycklar och har inte heller tillgång till någon huvudnyckel.