Lindhbladet

Lindhbladet

Bostadsrättsföreningens informationsblad utkommer 2-3 ggr/år med information från styrelsen samt inlägg av medlemmar. Vårnumret brukar komma i april och höstnumret i oktober.

Ansvarig utgivare för Lindhbladet är föreningens ordförande, och tidningens redaktör är Bo Jansson. Skicka gärna in material till tidningen, kontakt@drlindh.se eller brev i styrelsens brevlåda i Hus 3:s entré.

Om du är intresserad av tidigare Lindhblad än de som ligger här nedan, så hör av dig till kontakt@drlindh.se. Det finns Lindhblad sen föreningen bildades.

Senaste numret av Lindhbladet

Tidigare nummer av Lindhbladet