Medlemmars respektive föreningens ansvar

Medlemmars respektive föreningens ansvar

För att på ett tydligt sätt klargöra vad som är föreningens och de boendes respektive ansvar då det gäller underhållet i lägenheterna har en ansvarslista upprättats.

Av ansvarslistan framgår vem som svarar för vilken del av lägenheten och fastigheten, bostadsrättsinnehavaren (BRH) eller bostadsrättsföreningen (BRF).

Ansvarslista (rev 2014-12-06)

Lägenhetsinnehavare får inte beställa hantverkare för att utföra arbeten som rör sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavaren svarar alltid för kostnader för hantverkare som lägenhetsinnehavaren har beställt eller arbeten som denne låtit utföra – oavsett vilka åtgärder som faktiskt utförts. Det är bara bostadsrättsföreningens styrelse, eller vår fastighetsförvaltare Svensk markservice (SMS), som har rätt att beställa eller låta utföra arbeten för bostadsrättsföreningen.