Ohyra

Om du drabbas av ohyra (mjölbaggar, vägglöss, kackerlackor,…), är du skyldig att omedelbart anmäla detta till föreningen. Använd den gröna ikonen, märkt Felanmälan, på hemsidan eller mejla kontakt@drlindh.se

Föreningen har fastighetsförsäkring med individuellt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar. Kontakta Länsförsäkringar för att göra skadeanmälan.