Ska du renovera?

Ska du renovera?

Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att göra ändringar i din bostad. Tänk på det här innan du sätter i gång!

Tillstånd för ombyggnad och nyinstallation på egen hand

Du har rätt att efter eget val ändra, bygga om och installera nyheter i din bostad, men enligt bostadsrättslagen måste du för vissa åtgärder först ha formellt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Det gäller 

  • sådant som berör bärande väggar,
  • nyinstallation och ändringar av ledningar för avlopp, vatten eller värme samt ventilations- och rökkanaler,
  • allt som rör brandskydd, t.ex. installation av eldstad.

Detta beror på att i ägandet av bostadsrätten ingår rätten att disponera bostad, men ej ägande av lägenheten i egentlig mening. Det är föreningen som äger fastigheten. 

Ansökan till styrelsen kan lämnas via e-post eller i föreningens brevlåda i entrén i Hus 3.

Ansökan att skicka till styrelsen

VVS-installationer i lägenheten

Det är viktigt att VVS-installationer genomföres av kvalificerad personal för att undvika skador på byggnader och stammar.

Elinstallationer

Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

Uppgraderig från 1-fas till 3-fas i små lägenheter kan utföras efter samråd med fastighetsskötaren och sker på egen bekostnad.

Vattenavstängning

Om ni i lägenheten behöver stänga av varm- och kallvatten så finns det avstängningar i wc/bad på vattenledningarna på vägg och i kök på vattenledningarna i diskbänkskåpet. Dessa används när man vill göra ett servicearbete på blandare, wc-stol m.m. Då kan man stänga vattnet i exempelvis köket utan att man behöver stänga vattnet i badrummet.

Om man däremot upptäcker att ett vattenrör läcker hos sig själv eller hos någon granne så gör man bäst i att använda de avstängningsventiler som sitter i den gemensamma entréhallen på respektive våningsplan. Om man lyfter på en undertaksplatta utanför entrédörren så finner man avstängningar där. Dessa är märkta med respektive lägenhetsnummer. Då stänger man av hela den berörda lägenheten inklusive alla vattenledningar där.

Badrumsrenovering

Vid badrumsrenovering måste man alltid ansöka om tillstånd från styrelsen samt följa de branschspecifika regler som gäller för våtrum för att tillstånd ska beviljas och för att försäkringsskyddet skall gälla.

Checklista vid badrumsrenovering

Drift- och skötselinstruktion från Proline ska följas

Vattenburen golvvärme

På grund av risken för läckage tillåter föreningen inte att de boende installerar vattenburen golvvärme.

Handdukstork med vattenburen värme

Föreningen tillåter montering i badrum av handdukstork med vattenburen värme.

Köksrenovering

Läckageskydd under diskbänk, diskmaskin och kyl/frys

Enligt Boverkets Byggregler skall läckageskydd installeras där det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor och anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.

Köksfläkt

Föreningen accepterar följande alternativ:

-Kolfiberfläkt, ej ansluten till fastighetens ventilationssystem

-Fläkt ansluten till fastighetens ventilationssystem. I detta fall krävs att stryplåda (typ Sirrus KFS 125) monteras efter fläkten. Kontakta gärna företaget Torfors AB, 031-822500 beträffande detta.

Gasspis

Då det gäller gasspis har Räddningsverket informerat oss om att man får förvara upp till 5 liter gas (ca 2 kg) i en behållare i lägenheten samt upp till 26 liter (motsvarar en P11:a) på balkongen i ett flerbostadshus. OBS! Om man har en inglasad balkong får gasolhållare som förvaras på balkongen ha maximal volym 5 liter. Vid en installation ska den inkopplade flaskan förvaras i ett ”tätt men ventilerat” utrymme. Den ska ventileras ut ur huskroppen enligt Sprängämnesinspektionen.

Eftersom regelverket är mycket strängt så har styrelsen beslutat att införa anmälningsplikt från den boende FÖRE installationen. Besiktning av färdig installation ska sedan ske av behörig besiktningsman som lägenhetsinnehavaren själv tillkallar och ersätter. Besiktningsprotokollet ska skickas till styrelsen. Först efter en godkänd besiktning får gasspisen tas i bruk. Kontakta styrelsen på kontakt@drlindh.se vid frågor rörande gasspisar.

Asbest

Asbest har påträffats i lim under linoleummattor, i fogar och fix i kakelplattor, kring vissa elledningar och förstås i eternitplattor. Någon systematisk kartläggning av var det kan påträffas finns inte vad vi vet.

Vid risk för förekomst av asbest som kommer att rivas upp eller påverkas bör man ta prover. Företaget ALS (www.alsglobal.se) har tidigare rekommenderats av boende.

Balkonger

Borrning i balkongtak får inte göras närmare ytterkant än 20 cm, maximalt djup är 4 cm. Att måla betonggolv är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Vattenbaserad färg rekommenderas. Underhåll av väggpanelen är föreningens ansvar. Undersida balkongplatta får målas efter godkännande av styrelsen.

I samband med att balkongerna renoverades 2015-16 erbjöds medlemmarna inglasning. Om man väljer att skaffa inglasning av balkong vid ett senare tillfälle skall denna ha samma utseende som den som utfördes i samband med balkongarbetena.

Mer detaljer finns i regler och rekommendationer nedan.

Regler och rekommendationer om balkonger

Ramavtal Sjövalla Byggservice

Föreningen har tecknat ett ramavtal med Sjövalla Byggservice AB för byggnads-och installationsarbeten för reparations-och renoveringsprojekt.

Som bostadsrättsägare har Du möjlighet att anlita Sjövalla Byggservice AB med de villkor som gäller i avtalet. För mera information kontakta styrelsen. Klicka på den gröna ikonen Felanmälan nedan!

Kontaktperson är Daniel Sundén, daniel@sjovallabygg.se, 0705-223568

Parkering för hantverkare

När du som medlem anlitar hantverkare måste dessa följa samma parkeringsregler som alla andra.

Byggavfall

I entréer och på våningsplan får byggavfall endast lämnas högst tillfälligt. Avfall som lämnas utanför husen måste avlägsnas inom 48 timmar.