Ska du renovera?

Ska du renovera?

Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att göra ändringar i din bostad. Tänk på det här innan du sätter i gång!

Tillstånd för ombyggnad och nyinstallation på egen hand

Du har rätt att efter eget val ändra, bygga om eller installera nyheter i din bostad. Men du måste först ha formellt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Det beror på sådant som brandsäkerhet, fastighetens byggkonstruktion samt det faktum att i ägandet ingår rätten att disponera din bostad men ej ägande i egentlig mening. Det är föreningen som äger själva fastigheten.

Ansökan till styrelsen kan lämnas via e-post eller i föreningens brevlåda i entrén i Hus 3.

Ansökan att skicka till styrelsen

VVS-installationer i lägenheten

Det är viktigt att VVS-installationer genomföres av kvalificerad personal för att undvika skador på byggnader och stammar.

Badrumsrenovering

Vid badrumsrenovering måste man alltid ansöka om tillstånd från styrelsen samt följa de branschspecifika regler som gäller för våtrum för att tillstånd ska beviljas och för att försäkringsskyddet skall gälla.

Checklista vid badrumsrenovering

Drift- och skötselinstruktion från Proline ska följas

Vattenburen golvvärme

På grund av risken för läckage tillåter föreningen inte att de boende installerar vattenburen golvvärme.

Handdukstork med vattenburen värme

Föreningen tillåter montering i badrum av handdukstork med vattenburen värme.

Vattenavstängning

Om ni i lägenheten behöver stänga av varm- och kallvatten så finns det avstängningar i wc/bad på vattenledningarna på vägg och i kök på vattenledningarna i diskbänkskåpet. Dessa används när man vill göra ett servicearbete på blandare, wc-stol m.m. Då kan man stänga vattnet i exempelvis köket utan att man behöver stänga vattnet i badrummet.

Om man däremot upptäcker att ett vattenrör läcker hos sig själv eller hos någon granne så gör man bäst i att använda de avstängningsventiler som sitter i den gemensamma entréhallen på respektive våningsplan. Om man lyfter på en undertaksplatta utanför entrédörren så finner man avstängningar där. Dessa är märkta med respektive lägenhetsnummer. Då stänger man av hela den berörda lägenheten inklusive alla vattenledningar där.

Köksfläkt

Dr. Lindhs bostadsrättsförening accepterar följande alternativ för installation av köksfläkt. Vid anslutning av fläkt till ventilationskanal ska en stryplåda (typ Electrolux EFRW125, alt EFRA125) monteras efter fläkten. Fläkten kan vara av valfritt fabrikat. Använd en kolfilterfläkt

Gasspis

Då det gäller gasspis så har Räddningsverket informerat oss om att man får förvara upp till 5 liter gas (ca 2 kg) i en behållare i lägenheten samt upp till 26 liter (motsvarar en P11:a) på balkongen i ett flerbostadshus. OBS! Om man har en inglasad balkong får gasolhållare som förvaras på balkongen ha maximal volym 5 liter. Vid en installation ska den inkopplade flaskan förvaras i ett ”tätt men ventilerat” utrymme. Den ska ventileras ut ur huskroppen enligt Sprängämnesinspektionen.

Eftersom regelverket är mycket strängt så har styrelsen beslutat att införa anmälningsplikt från den boende FÖRE installationen, besiktning av färdig installation ska sedan ske av behörig besiktningsman som lägenhetsinnehavaren själv tillkallar och ersätter. Besiktningsprotokollet ska skickas till styrelsen. Först efter en godkänd besiktning får gasspisen tas i bruk. Kontakta styrelsen på drlindh@gmail.com vid frågor rörande gasspisar.

Elinstallationer

Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

Uppgraderig från 1-fas till 3-fas i små lägenheter kan utföras efter samråd med fastighetsskötaren och sker på egen bekostnad.

Balkonger

Blomlådor på balkongräcket ska av säkerhetsskäl placeras på insidan.

Borrning i balkongtak får inte göras närmare ytterkant än 20 cm, maximalt djup är 4 cm. Att måla betonggolv är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Vattenbaserd färg rekommenderas. Underhåll av väggpanelen är föreningens ansvar. Undersida balkongplatta får inte målas. Mer detaljer finns i regler och rekommendationer nedan.

Regler och rekommendationer om balkonger