Tvättstugor

Tvättstugor

I varje hus finns tvättstuga som är belägen i entréplan. I tvättstugan i hus 4 finns en s.k. grovtvättmaskin med tillhörande torkrum, för mattor och större textilier typ tunga överkast. Den är avsedd för samtliga medlemmar och bokas via en almanacka i förrummet till tvättstugan i Hus 4. Därför fungerar också allas nyckebrickor till hus 4.

Bokningsregeler

Man bokar tid genom att flytta sitt “tvättlås” till önska tid på tavlan. Man disponerar tvättmaskinerna i 2 timmar och torktummlaren ytterligare 1 timme därefter.

I flera tvättsugor finns också en minder tvättmaksin och torktumlar som inte får bokas i förväg utan bara användas genast.

Håll ordning och visa hänsyn

Regler för användning, samt tidbokning, finns anslaget i tvättstugan.

Att boka tvätt tid på nyckeltavla.

Mangel