Värme, vatten, el, belysning, balkonger mm

Värme, vatten, el, belysning, balkonger mm

Om installationer och annan nyttig information om våra hus.

Värme

Husen värms med fjärrvärme och det är vattenburen värme i lägenheterna. Använd termostaten på elementet för att justera temperaturen. Tänk på att inte ha full värme och sedan öppna fönstret för att det är för varmt.

El

Föreningen har tecknat el-avtal som gäller alla medlemmar. Medlemmarna betalar därför el via månadsavgiften till föreningen. Avstämning görs varje månad..

Balkonger

Många av balkongerna är inglasade. Inglasningen är gjord på varje enskild medlems bekostnad. Eftersom de flesta lät göra detta i samband med balkongrenoveringen 2016/17 är det samma firma som utfört arbetet och det är ett inglasningssystem som heter Alnova.

Information om Alnova inglasning

Blomlådor på balkongräcket skall av säkerhetsskäl placeras på insidan.

Regler och rekommendationer om balkonger