Revisorsringen, ekonomisk förvaltare

Revisorsringen, ekonomisk förvaltare

Föreningens ekonomiske förvaltare är

Revisorsringen

Distansgatan 2

421 74 Västra Frölunda

Catharina Tagemark är föreningens kontaktperson på Revisorsringen.

031-7098598

brf@revisorsringen.se

Revisorsringens webbsida