Att hyra ut i andra hand

Att hyra ut i andra hand

För andrahandsuthyrning krävs styrelsens tillåtelse. Det är tillåtet att hyra ut i max ett (1) år om godtagbara skäl kan anges. Uthyrning av bostadsrätten i andra hand utan styrelsens medgivande kan medföra att nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas.

Har ni frågor om andrahandsuthyrning, kontakta gärna styrelsens representant för dessa ärenden per e-post: Christina Axelson, kontakt@drlindh.se. Ansökan om andrahandsuthyrning kan göras i webbportalen hos föreningens ekonomiska förvaltare Nabo. Välj “Din lägenhet/lokal” i vänsterspalten, och klicka sedan på “Ansökan om andrahandsuthyrning” uppe till höger, så kommer du till ett formulär att fylla i och skicka.

Ansök i god tid

Ansökan ska lämnas in minst en månad före den tidpunkt du önskar att andrahandsuthyrningen ska träda i kraft. Styrelsen måste meddelas om önskemålet att hyra ut i andra hand i så god tid att ärendet hinner behandlas på ett ordinarie styrelsemöte (vanligen första helgfria onsdagen i månaden).

Policy för andrahandsupplåtelse

Med andrahandsuthyrning menas att en person som inte är delägare i bostadsrätten självständigt förfogar över bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har rätt att upplåta sin bostadsrätt i andra hand men måste ha föreningens tillåtelse. Andrahandsuthyrning utan föreningens tillåtelse kan leda till att bostadsrätten förverkas. Bostadsrättshavaren är under andrahandsuthyrningen ansvarig för att avgiften blir inbetald. Om du hyr ut din bostadsrätt i andra hand skall eventuell parkeringsplats och extra förråd sägas upp. I mån av tillgång får parkeringsplats hyras till förhöjd hyra (+ 50%) och med kortare uppsägningstid. Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand.

Föreningens principer

  • Andrahandsuthyrning till juridiska personer eller förmedlingstjänster, t.ex. Air BnB, är aldrig tillåten
  • För andrahandsuthyrning krävs föreningens samtycke. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år i taget.
  • Andrahandsuthyrning kan förlängas. För längre tid krävs starkare skäl.
  • Ansökan om andrahandsuthyrning skall lämnas minst en månad i förväg.
  • För andrahandsuthyrning debiteras en årlig avgift som motsvarar 10 % av prisbasbeloppet. Denna debiteras månadsvis via avgiften.

Exempel på godtagbara skäl för andrahandsuthyrning

  • Studier, arbete eller praktik på annan ort under begränsad tid
  • Pröva på samboskap
  • Militärtjänstgöring, FN-tjänstgöring eller motsvarande
  • Brf-innehavaren har köpt lägenheten och planerar att bosätta sig i lägenheten vid pensionering men har något år kvar.
  • Uthyrning till egna barn

Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall du kunna styrka dina skäl på lämpligt sätt genom intyg från skola, arbetsgivare eller militär myndighet om föreningen begär det. Byter du hyresgäst måste du meddela styrelsen.

Vi rekommenderar att du inte hyr ut till rökare eftersom röklukt kan upplevas som störande av grannarna.

Föreningen ansvarar genom fastighetsskötaren för att din dörrskylt förses med namnuppgift på hyresgästen.

Policy för andrahandsuthyrning i pdf-format