Parkering

Parkering

Det finns både p-platser att hyra och gästparkeringsplatser.

Garage och P-däck

Det finns p-platser på p-däcket och i garaget. I garaget finns dessutom möljighet att, för en tilläggsavgift, erhålla plats med uttag för elektrisk motorvärmare.

Parkeringsplatsen hör inte till lägenheten utan plats söks i särskild ordning (kölista). I första hand kan medlem hyra en parkeringsplats per medlem/familj. Medlem kan hyra mer än en parkeringsplats om ingen kösituation föreligger. All uthyrning och uppsägning av garage/parkeringsplatser sköts av Revisorsringen.

Andrahandsuthyrning av P-platser i garage och på P-däck är inte tillåtet. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet förfaller omgående hyresrätten till parkeringsplats.

På parkeringsplatsen får enbart kördugligt och registrerat fordon parkeras. Det betyder att platsen endast är avsedd för fordon, det är inte tillått att förvara andra saker som däck, takbox m.m. på parkeringsplatsen.

Frågor om parkeringsplatser

Vid frågor ring eller maila Revisorsringen, Catharina Tagemark, catharina.tagemark@revisorsringen.se, 031-7098598.

Besöksparkering

Föreningen har 19 besöksplatser i anslutning till P-däck och infart vid undre garageporten. Besöksplatserna är nr 35-41, 43-50 samt 57-60.

Avgift betalas i P-automaten på P-däck, och är mån-fre kl 8-18 6 kr/tim, övrig tid 3 kr/tim. Det är möjligt att betala med hjälp av telefonen, avgiften är densamma som man betalar med mynt.

För gäster till medlemmar finns möjlighet till reducerad taxa (för tillfället 30 kr/dygn) om man använder parkeringstillståndet som sitter längst bak i Lindhbladet. Notera att den reducerade taxan betalas med appen Easy Park, den speciella koden som ska användas finns angiven på parkeringstillståndet. Notera att tillståndet endast är giltig tillsammans med erlagd avgift via appen.

Parkering för rörelsehindrade

Fordon med speciellt tillstånd för rörelsehindrade får parkera i 3 timmar på gator och torg som förvaltas av kommunen. Detta gäller också på gator där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar som på Dr Lindhs gata.

På kommunens webbsida kan du läsa mer om parkeringsreglerna

Parkering för hantverkare

När du som medlem anlitar hantverkare för renoveringsarbete måste hantverkarna följa samma parkeringsregler som alla andra. Det är viktigt att inte blockera vändplats eller entréer under lång tid.

Parkering inom bostadsområdet

Det är tillåtet att parkera max 15 minuter i bostadsområdet i samband med av- och pålastning.

Controlla

P-övervakningen hanteras f o m januari 2007 av Controlla, Tel. 23 00 00.