Parkering

Parkering

Det finns både parkeringsplatser att hyra och gästparkeringsplatser.

Garage och parkeringsdäck

Det finns parkeringsplatser på p-däcket och i garagen. Några platser är dessutom utrustade med laddstolpar för elbilar.

Parkeringsplatsen hör inte till lägenheten utan plats söks i särskild ordning (kölista). I första hand kan medlem hyra en parkeringsplats per medlem/familj. Medlem kan hyra mer än en parkeringsplats om ingen kösituation föreligger. All uthyrning och uppsägning av garage/parkeringsplatser sköts av vår ekonomiske förvaltare Nabo.

Andrahandsuthyrning av p-platser i garage och på p-däck är inte tillåten. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet förfaller omgående hyresrätten till parkeringsplats.

I mån av plats hyr föreningen ut parkeringsplatser till medlemmar som ej bor i föreningen, samt personer som ej är medlemmar i föreningen, t.ex. andrahandshyresgäster. Dessa platser hyrs ut med kortare uppsägningstid, samt med en förhöjd hyra (+50% + moms). Kontakta styrelsen om ni är intresserade av en sådan plats.

På parkeringsplatsen får enbart kördugligt och registrerat fordon parkeras. Det betyder att platsen endast är avsedd för fordon, det är inte tillåtet att förvara andra saker som däck, takbox m.m. på parkeringsplatsen.

Frågor om parkeringsplatser

Vid frågor kontakta Nabo, Catharina Tagemark, tel 010-2880027. Du kan också logga in på portal.nabo.se, och skapa ett ärende till Nabo.

Besöksparkering

Föreningen har ett antal besöksplatser i anslutning till p-däck och infart vid undre garageporten. Avgift betalas i automaten vid infarten till p-däcket och är mån-fre kl 8-22 6 kr/tim, övrig tid 3 kr/tim. Det är möjligt att betala med hjälp av appen EasyPark eller med mynt.

För gäster till medlemmar finns möjlighet att parkera till reducerad taxa, om man använder parkeringstillståndet som sitter längst bak i Lindhbladet. Priset för helt dygn är då 34,95 kr. Notera att den reducerade taxan betalas med appen EasyPark. Den speciella koden som ska användas finns angiven på parkeringstillståndet. Tillståndet är endast giltigt tillsammans med erlagd avgift via appen. Du som är nyinflyttad kan få ett exemplar av senaste numret av Lindhbladet av husrådet i ditt hus.

På två av platserna finns laddstolpar för elbilar. Där kan man ladda genom att ladda hem appen CloudCharge från DEFA. Det kan vara bra att tänka på att gästplatserna med ladduttag endast är till för bilar med pågående laddning.

Parkering för rörelsehindrade

Fordon med speciellt tillstånd för rörelsehindrade får parkera i 3 timmar på gator och torg som förvaltas av kommunen. Detta gäller också på gator där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar som på Doktor Lindhs gata.

På kommunens webbsida kan du läsa mer om parkeringsreglerna

Parkering för hantverkare

När du som medlem anlitar hantverkare för renoveringsarbete måste hantverkarna följa samma parkeringsregler som alla andra. Det är viktigt att inte blockera vändplats eller entréer under lång tid.

Parkering inom bostadsområdet

Det är tillåtet att parkera max 15 minuter i bostadsområdet i samband med av- och pålastning.

Controlla

Parkeringsövervakningen hanteras av Controlla, tel. 23 00 00.