Ny medlem

Ny medlem

Det är mycket att tänka på när man flyttar. Här är en checklista som vi hoppas hjälper både nya medlemar och gamla. Bra att veta när man flyttar in, bor eller flyttar ut.

Nycklar

Lägenhetsnycklarna ska du ha fått av säljaren.

Portnycklar och sk aptusbricka till porten kvitterar du ut hos fastighetsskötaren. Om du fick portnycklar och bricka av säljaren bör du kontakta fastighetsskötaren så att dessa registreras på dig själv.

Namnskylt

Förhoppningsvis har du redan fått ditt namn på namnskylten bredvid dörren och i entrén när du flyttar in. Om du inte har fått det eller tycker att namnet behöver justeras, tag kontakt med fastighetsskötaren.

Numrering av lägenheterna

Våra lägenheter har två olika nummer, dels Brf-numret som är unikt inom föreningen för varje lägenhet. Detta nummer används vid kontakt med föreningen, för bokning av tvättstugan och numrering av vindsförråden. Det används även när man skriver lägenhetskontrakt och i samband med pantsättning av en lägenhet. Numret finns längs upp på varje dörr.

Varje lägenhet har även ett nummer fastställt av lantmäteriverket. Numret står på namnskylten bredvid dörren. Numret är beroende på var i huset lägenheten är belägen. Detta nummer används (tillsammans med husnumret) av skattemyndigheten för folkbokföring och av posten.

Telefoni, internet och TV

Föreningen har avtal med Telenor om internet, telefoni och TV. Det gäller internetuppkoppling, telefoni och basutbud för TV. Detta betalas genom föreningens månadsavgift. Tilläggstjänster som inte ingår i avtalet betalar var och en själv. När du är ny medlem ska du anmäla till Telenor att du övertagit lägenheten och vilka tjänster du vill ha. Du får låna router och TV-box av Telenor. Dessa ska lämnas tillbaka när du flyttar.

Telenor kundservice

El

Föreningen har tecknat el-avtal som gäller alla medlemmar. Medlemmarna betalar därför el via månadsavgiften till föreningen. Avstämning görs årligen.

Hemförsäkring

Föreningen har tecknat en extra tilläggsförsäkring som innebär att bostadsrättsinnehavaren inte behöver komplettera sin egen hemförsäkring med något extra skydd för att bostaden är en bostadsrätt. Hos en del försäkringsbolag ingår Bostadsrättstillägg som en del i ett paket, och det finns risk att t ex reseskydd kan falla bort, om man väljer att avstå från Bostadsrättstillägg. Det finns också bolag, där bostadsrättstillägget ingår i hemförsäkringens grundskydd och inte kan väljas bort. Föreningens försäkring är tecknad hos Länsförsäkringar. Följ länken nedan för information från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars information om Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv (pdf-dokument)

Lägenhetsrenovering

Om du har tänkt renovera din nya lägenhet rekommenderar vi att du läser här om vad du bör tänka på:

Tänk på detta innan du renoverar

Trivselregler, om buller mm

Information

Information om föreningen finns här på webbsidan. Anslagstavlorna i entréer och hissar används flitigt. Fråga gärna grannar, husråd och styrelsen när det är något du undrar.

Välkommen!