Ny medlem

Ny medlem

Det är mycket att tänka på när man flyttar. Här är en checklista som vi hoppas hjälper både nya medlemmar och gamla. Bra att veta när man flyttar in, bor eller flyttar ut.

Nycklar och dörrbrickor

Lägenhetsnycklarna, portnycklar och s.k. dörrbrickor ska du ha fått av säljaren. Du bör kontakta fastighetsskötaren för att kontrollera hur många portnycklar och dörrbrickor som hör till lägenheten, så att eventuella saknade nycklar och brickor kan spärras.

Här kan du läsa mera om nycklar och dörrbrickor

Porttelefon

Porttelefonen kan kopplas till en eller flera mobiltelefoner eller till fast telefon. Lämna önskade telefonnummer till fastighetsskötaren för registrering i systemet.

Här kan du läsa mera om porttelefonen

Namnskylt

Förhoppningsvis har du redan fått ditt namn på namnskylten bredvid dörren och i entrén när du flyttar in. Om du inte har fått det eller tycker att namnet behöver justeras, tag kontakt med vår fastighetsskötare Pierre.

Namnet på brevinkastet byts inte längre ut av fastighetsskötaren. Om det inte sedan tidigare är utbytt till en dubbelsidig REKLAM NEJ/REKLAM JA, kan man hämta en sådan hos Pierre och byta själv.

Numrering av lägenheterna

Våra lägenheter har två olika nummer, dels Brf-numret som är unikt inom föreningen för varje lägenhet. Detta nummer används vid kontakt med föreningen, för bokning av tvättstugan och numrering av vindsförråden. Det används även när man skriver lägenhetskontrakt och i samband med pantsättning av en lägenhet. Numret finns längs upp på varje dörr.

Varje lägenhet har även ett nummer fastställt av Lantmäteriverket. Numret står på namnskylten bredvid dörren. Numret anger var i huset lägenheten är belägen. Detta nummer används (tillsammans med husnumret) av Skatteverket för folkbokföring och för adressering av post.

Månadsavgift

Avier om månadsavgifter skickas ut av Nabo, som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Du kan själv logga in på Nabos webbportal med Mobilt BankID och ändra aviserings- och betalningssätt.

Bredband

Föreningen har avtal med Sappa om bredband. Detta omfattar internetuppkoppling och basutbud för TV. Kostnaden ingår i din månadsavgift till föreningen. Tilläggstjänster, t.ex. ytterligare TV-kanaler som inte ingår i basutbudet, betalar var och en själv. När du är ny medlem ska du anmäla till Sappa att du övertagit lägenheten och vilka tjänster du vill ha. Router och TV-box tillhör lägenheten och ska lämnas kvar när du flyttar. Till de större lägenheterna hör även en s.k. extender för att öka nätverkets räckvidd.

Mera information hittar du här

El

Föreningen har tecknat el-avtal som gäller alla medlemmar. Medlemmarna betalar därför el via månadsavgiften till föreningen.

Försäkring – bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en extra tilläggsförsäkring som innebär att bostadsrättsinnehavaren inte behöver komplettera sin egen hemförsäkring med något extra skydd för att bostaden är en bostadsrätt. Hos en del försäkringsbolag ingår bostadsrättstillägg som en del i ett paket, och det finns risk att t.ex. reseskydd kan falla bort, om man väljer att avstå från detta. Det finns också bolag, där bostadsrättstillägget ingår i hemförsäkringens grundskydd och inte kan väljas bort. Föreningens försäkring är tecknad hos Länsförsäkringar. Följ länken nedan för information från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars information om Bostadsrättsförsäkring - Kollektiv (pdf-dokument)

Tvättstuga

Tvättstugan bokar du manuellt med hjälp av lås på tavla i tvättstugan. Nyckel till låset skall du ha fått av säljaren.

Parkering

Du kan själv ställa dig i kö till parkeringsplats i Nabos webbportal.

Observera att det är tillåtet att parkera max 15 minuter på föreningens tomtmark, om inget annat framgår av skyltning.

Lägenhetsrenovering

Om du har tänkt renovera din nya lägenhet rekommenderar vi att du läser här om vad du bör tänka på:

Tänk på detta innan du renoverar

Trivselregler, om buller mm

Information

Mera information om föreningen finns här på webbplatsen. I entréer och hissar finns dessutom informationsskärmar, som används flitigt. Fråga gärna grannar, husråd och styrelsen när det är något du undrar.

Kontakt

Styrelsen och fastighetsskötaren når du på e-postadressen kontakt@drlindh.se eller genom att klicka på den gröna ikonen Felanmälan längst ner på denna sida.

Välkommen!